Predstavitev
Ribiška družina Ljutomer - predstavitev

RD Ljutomer je bila ustanovljena leta 1959. Povprečno je včlanjenih 400 ribičev od tega je 300 aktivnih in ostalo razliko dopolnjujejo mladi ribiči.

Dejavnost družine je usmerjena v zadovoljevanje potreb naših članov, ribogojstvo in turistični ribolov. Za poribljavanje ribolovnih voda vzrejamo ribe v lastnih gojitvenih ribnikih v Podgradju. Vodotoki so poseljeni s ciprinidnimi vrstami rib, med katerimi prevladujejo klen, podust, mrena, ploščič, smuč in ščuka. V akumulaciji in gramoznicah pa so najpogostejši krapovci in roparice.

Osrednji center ribolovnega turizma razvijamo na kompleksu Gezovih jam na Moti pri Ljutomeru, kjer smo lastniki 14 ha vodnih in obvodnih površin z zgrajeno potrebno infrastrukturo vključeno z domom ribičev, v katerem pa je tudi gostinska dajvnost znana pod imenom "gostilna Trnek".

Turističnemu ribolovu sta namenjena dva ribnika v skupni velikosti 2 ha, od tega je eden namenjen ribolovu po načelu "ujemi in spusti" .

Za turistični ribolov je zanimivo tudi akumulacijsko jezero Gajševci s svojimi 68 ha vodne površine, kjer se nahajajo tudi kapitalne ribe tako krapovci kot roparji (somi, smuči).


                                                                    Lep pozdrav in dober prijem!
Ribiška družina Ljutomer
Mota 76, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 58 48 651 GSM: 041 730 090
E-pošta: info@rd-ljutomer.si ali
         rd-ljutomer@siol.net