ZBOR RIBIČEV
V nedeljo, 25. marca 2012, je bil v domu ljutomerskih ribičev na Moti zbor ribičev Ribiške družine Ljutomer. Udeležilo se ga je nekaj čez 80 ribičev. Zbor so vodili Mitja Berce kot predsednik delovnega predsedstva ter Zdenko Kocbek in Bogdan Vrbnjak kot člana. Zbor je obravnaval in sprejemal poročila o delu v preteklem letu in plane za letos.
Zbor je potrdil tudi nekaj manjših popravkov nekaterih členov statuta. Tokratni zbor ribičev je bil bolj pester od nekaterih prejšnjih, saj je dosedanjemu vodstvu potekel petletni mandat. Ker v času kandidacijskega postopka ni bilo predlogov kandidatur za vodstvene funkcije v ribiški družini, je upravni odbor na svoji zadnji seji pripravil predlog kandidatne liste za novo vodstvo.

Na tej listi so kandidirali in bili ponovno izvoljeni dosedanji člani upravnega odbora, in sicer:
Zoran Marko za predsednika ribiške družine,
Alojz Topolovec podpredsednik RD Ljutomer (Na tem položaju je zamenjal A. Škergeta.),
Ljubo Novak za tajnika,
Franc Copot za blagajnika,
Milan Kocbek za gospodarja na ribnikih,
Anton Kosi za vodenje izobraževanj in ribiške izpite,
Jožef Nemec za vodenje tekmovanj,
Dušan Mihorič za mentorstvo mladim ribičem,
Slavko Štrakl, za član
Nikolaj Šmauc, za član.

Novi člani upravnega odbora so postali:

Jožef Stamničar odgovoren varstvo voda in okolja,
Danijel Smodiš, član,
Borut Heric, član,
Peter Kosi, član
Marjan Munda, član

V nadzorni odbor so bili izvoljeni:

Gregor Lebar za predsednika ter
Jože Kovačič in Stanislav Budja za člana odbora.

Vodja čuvajske službe bo tudi v bodoče Boris Kumer.


Za disciplinskega tožilca je bil ponovno izvoljen Ciril Magdič.


Za disciplinskega sodnika je bil ponovno izvoljen Mitja Berce, za njegovega namestnika pa Branko Palatin.


Praporščak ostaja Jože Tomažič, njegov namestnik pa Jožef Nemec.


Na tokratnem zboru je ribiška družina izkazala posebno čast nekaterim starejšim ribičem, ki so za dolgoletno delo prejeli listino in naziv častni član Ribiške družine Ljutomer. Častni člani so postali:

Jožef Lončarič iz Ljutomera,
Franc Kupljen s Cvena in
Jože Tomažič iz Hermancev.

Posebna točka dnevnega reda je bila obravnava vloge Damjana Tibauta iz Babincev za omilitev disciplinskega ukrepa, ki mu ga je za disciplinski prekršek izrekel disciplinski sodnik, potrdil pa upravni odbor ribiške družine. Zbor vlogi ni ugodil.


Stari – novi predsednik Zoran Marko se je zahvalil za zaupanje ter obljubil, da si bo skupaj z novoizvoljeno ekipo prizadeval za uspešno vodenje in poslovanje ribiške družine v naslednjem petletnem mandatu.Anton Kosi


Ribiška družina Ljutomer
Mota 76, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 58 48 651 GSM: 041 730 090
E-pošta: info@rd-ljutomer.si ali
         rd-ljutomer@siol.net