ČLANARINA ZA LETO 2011

Ribiška družina Ljutomer
Mota 76, p.p. 53,  9240   Ljutomer, tel.:02-584-86-51, email: rd-ljutomer@siol.net, www.rd-ljutomer.si                                   

                                    

                                 O B V E S T I L O                          Mota, 27. 10. 2010

UO RD Ljutomer je na svoji 10. seji v sredo, dne 22. 09. 2010 sprejel višino akontacije članarin in ostalih prispevkov vseh

kategorij ribičev za leto 2011, ki je  za 5 EUR višja. Vsi člani, ki bodo članarino za leto 2011 poravnali do 31. 12. 2010 bodo

za to plačali 115 EUR, po 01. 01. 2010 pa bo članarina 130 EUR.

ČLANI, ČLANICE: članarina poravnana do 31. 12. 2010     115 EUR
ČLANI, ČLANICE: članarina poravnana po 01. 01. 2011     130 EUR
MLADINCI, ŠTUDENTI:                                                     50 EUR
PIONIRJI:                                                                            35 EUR
ZASLUŽNI ČLANI, PARAPLEGIKI, ŽENE ČLANOV :     45 EUR                                        
PRIDRUŽENI ČLANI brez obveznosti 30 rib. dni:               85 EUR

Plačila se bodo vršila z gotovino z možnostjo dveh obrokov. Vsak član, ki bo članarino plačal v dveh obrokih, bo letno

ribolovno dovolilnico dobil pri plačilu zadnjega obroka. Prav tako bomo vsakemu članu, ki je dolžan opraviti obvezno 6

delovnih ur, le te zaračunali, če ne bodo opravljene, kar znaša 8 EU za eno neopravljeno uro in skupaj 48 EUR. Pri obnovi

obvezno predložiti rekapitulacijo ulova in lovnih dni v letni ribolovni dovolilnici. Kdor rekapitulacije ne bo  imel pravilno

izpolnjene, ne bo mogel obnoviti članstva za leto 2011.

Termini za izdajanja letnih ribolovnih dovolilnic

1.termin: v soboto, 27. novembra 2010 od 9.00 do 13.00 ure v sejni sobi ribiškega doma.
2.termin : v soboto, 18. decembra 2010 od 9.00 do 13.00 ure.
3.termin: v nedeljo 19. decembra 2010 od 9.00  do 13.00 ure

Obveščamo vse člane, ki so davčni zavezanci, da lahko 0,5 % dohodnine donirajo RD Ljutomer. Vsak član, ki bo želel

donirati  0,5% dohodnine za RD Ljutomer, bo pri obnovi članstva dobil obrazec, ki ga bo izpolnil.
Ribiče kljub većkratnim apelom spet opozarjamo na vzdrževanje čistočo v ribolovnih revirjih. Kljub opozorilom so med nami

še  vedno ribiči, ki za sabo puščajo razno embalažo (plastenke, pločevinke, plastične vrečke itd). Vrečke s prazno embalažo

obešajo na drevesa ob ribolovnih mestih in s tem kažejo nivo kulture in osveščenosti. Ribiči se moramo zavedati, da je naše

prvo poslanstvo čuvanje naravnega okolja in opozarjanje ob morebitnih spremembah le tega. Vse, kar  ribič prinese na

ribolov, mora tudi po končanem ribolovu odnesti s sabo in zapustiti ribolovno mesto čisto.  Zelo malo je treba storiti 

posamezniku, da bo ob naših ribolovnih vodah  čisto in dokaj neokrnjeno naravno okolje.
Vse člane RD Ljutomer z opravljenim ribiškim izpitom vabimo k sodelovanju. Po novem pravilniku o usposabljanju ribiških

pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov, morajo pripravniki imeti pri opravljanju ribolova mentorja. Pripravniški rok

traja najmanj 6 mesecev od včlanitve pripravnika v ribiško družino. Ribiški pripravnik je član ribiške družine z vsemi

pravicami in dolžnostmi, vendar z omejenimi pravicami pri ribolovu. Ribolov lahko izvaja zgolj v spremstvu mentorja ali

drugega člana RD v dogovoru z mentorjem. Ob sprejemu ribiškega pripravnika, mora ribiška družina le temu določiti

mentorja, izročiti pripravniški dnevnik in pripravniški priročnik ter ga seznaniti s strokovno literaturo, potrebno za

pripravo na ribiški izpit.
Apeliramo na člane z opravljenim ribiškim izpitom, ki jih bo RD Ljutomer za to nalogo imenovala, da sprejmejo te naloge

mentorja. Pri imenovanju mentorja se bo upoštevalo osebno poznanstvo z ribiškim pripravnikom. Hvala za sodelovanje!

LEPO POZDRAVLJENI IN
    DOBER PRIJEM !
                                                                          Predsednik UO RD Ljutomer
                                                                                  Marko Zoran l.r.

Ribiška družina Ljutomer
Mota 76, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 58 48 651 GSM: 041 730 090
E-pošta: info@rd-ljutomer.si ali
         rd-ljutomer@siol.net