RIBOLOVNI REŽIM in OBNOVA ČLANARINE ZA LETO 2010
Obvestilo!
 
Vse člane in tiste, ki se še nameravajo pridružiti k naši RD obveščamo, o spremenjenem načinu vplačila članarine, prav tako pa vas seznanjamo z ribolovnim režimom za leto 2010.
 
Prosimo, da omenjene spremembe upoštevate.
Več o tem poglej prilogo.
 
Lep pozdrav!
RD Ljutomer

RIBOLOVNI  REŽIM V VSEH ŠPORTNO-RIBOLOVNIH REVIRJIH RD LJUTOMER ZA LETO 2010         
                                 

REZERVATI:

Gojitveni ribniki Podgradje

Akumulacija Gajševci, delno , označeno s tablami

REŽIM RIBOLOVA:
Komercialne gramoznice MOTA ob ribiškem domu na Moti.
Za komercialni ribolov odprta ena gramoznica ob ribiškem domu. Za člane RD Ljutomer je cena dnevne ribolovne dovolilnice 5 EUR. Za člane drugih ribiških družin je cena dnevne ribolovne dovolilnice 10 EUR. Ribolovni režim bo označen na obvestilni tabli ob komercialnih gramoznicah.
PROSIMO,DA UPOŠTEVATE IN SE PRILAGAJATE MED LETOM SPREJETIM SPREMEMBAM RIBOLOVNEGA REŽIMA.
AKUMULACIJA  GAJŠEVCI :
Na Gajševskem jezeru je prepovedan ribolov iz čolna, prav tako je strogo prepovedan ribolov in krmljenje rib s pomočjo elektronsko vodenih in vseh drugih plovil. Krmljenje rib je dovoljeno le z obale.

DOVOLJEN DNEVNI ULOV IN NAJMANJŠA DOLŽINA RIB V ŠPORTNO-RIBOLOVNIH REVIRJIH RD LJUTOMER:
1 kom ščuka...............50 cm ali               3 kom postrv..............25 cm ali
1kom krap.................30    cm ali               5 kom jez...................35 cm ali
1 kom smuč................50 cm ali                 5 kom ploščič............30 cm ali
1 kom som..................60 cm ali                 5 kom ogrica..............30 cm ali
1 kom bolen................40 cm ali                5 kom klen.................30 cm ali
1 kom amur................50 cm ali                 5 kom mrena .............30 cm ali
0 kom linj...................30 cm ali                 5 kom podust.............35 cm ali
5 kom platnica..........35 cm ali                   3 kg rib brez najmanjše mere
 
S 01. 01. 2009 začne veljati ribolovni režim „UJEMI IN SPUSTI“ za krape težje od 10 kg v vseh revirjih RD Ljutomer. Tako se morajo vsi krapi, ujeti od 10 kg navzgor po tehtanju in eventuelnem fotografiranju vrniti v ribolovno vodo.
Zaradi ugotovitve ogroženosti ribjih populacij navadnega koreslja in linja v naših revirjih, je UO RD Ljutomer sprejel sklep, da se ti dve vrsti rib do nadaljnega popolnoma zaščitita in ju je prepovedano loviti. Prosimo članstvo, da se držijo spremembe ribolovnega režima za ogrožene ribje vrste.

RAKE, ŽABE, ŠKOLJKE IN PIŠKURJE VSEH VRST JE V RIBOLOVNIH VODAH RD LJUTOMER  PREPOVEDANO LOVITI

Po novem zakonu o sladkovodnem ribištvu je prenos in shranjevanje živih rib pri opravljanju športnega ribolova strogo prepovedan. V zadnjem času opažamo, da vse več ribičev , predvsem v jesenskih mesecih, ko je sezona lova plenilskih vrst rib na višku, prihaja na ribolov z raznimi kantami, v katerih imajo žive ribe. V vseh revirjih RD Ljutomer je prenos in shranjevanjev živih rib v raznih embalažah (plastične kante itd.) strogo prepovedan. Za lov plenilk ima ribič lahko pri sebi le mrtve ribe. Ribiči, ki bodo pri kontroli od strani čuvajske službe pri sebi imeli žive ribe, bodo za kršitev disciplinsko odgovarjali. Lov rib plenilk v vseh revirjih RD Ljutomer je dovoljen le z eno ribiško palico. Istočasen lov rib plenilk in drugih vrst rib ni dovoljen.

Na tekočih vodah RD Ljutomer (Mura, Ščavnica) je dovoljeno ribe plenilke (ščuka, smuč, som,bolen) loviti le z umetnimi vabami ( blestivka, vobler, meps, gumi ribice, tvisterji itd.).
PROSIMO, DA UPOŠTEVATE IN SE PRILAGAJATE MED LETOM SPREJETIM SPREMEMBAM RIBOLOVNEGA REŽIMA

VSAK ČLAN RD LJUTOMER JE DOLŽAN SKRBETI ZA PRAVILNO IZVAJANJE ŠPORTNEGA RIBOLOVA IN VAROVANJE ČISTEGA OKOLJA OB RIBOLOVNIH VODAH RD LJUTOMER.
V zadnjem času prihaja na RD Ljutomer vse več pritožb na obnašanje nekaterih naših članov, ki si v športno-ribolovnih revirjih lastijo ribolovna mesta, nekateri so si naredili že prave preže, in odganjajo druge ribiče. Vsak, ki si ribolovno mesto uredi po svoje, to dela na lastno odgovornost in nima pravice odganjati s tega mesta drugega ribiča. Opozarjamo vse, ki si lastijo ribolovna mesta, da bo RD Ljutomer proti njim strogo ukrepala, če bo prišlo do prijave od strani drugih ribičev. Želimo, da se ob naših ribolovnih vodah počutijo prijetno tako naši ribiči kot tuji gostje, ki bodo prišli k nam na ribolov.
DATUM DNEVA RIBOLOVA MORA BITI VPISAN V LETNO ALI DNEVNO RIBOLOVNO DOVOLILNICO PRED PRIČETKOM RIBOLOVA.
ULOV PA  MORA BITI VPISAN V LETNO ALI DNEVNO RIBOLOVNO DOVOLILNICO TAKOJ PO ZAKLJUČENEM RIBOLOVU.

 DOBER PRIJEM !

                                                                                     UO RD LJUTOMER
 
 
-------------------
2.
UO RD Ljutomer je na svoji 7. seji v sredo, dne 21. 10. 2009 sprejel višino akontacije članarin in ostalih prispevkov vseh kategorij ribičev za leto 2010, ki je  enaka kot lani. Vsi člani, ki bodo članarino za leto 2010 poravnali do 31. 12. 2009 bodo le to plačali 110 EUR, po 01. 01. 2010 pa bo članarina 130 EUR.
 
ČLANI, ČLANICE: članarina poravnana do 31. 12. 2009             110 EUR
ČLANI, ČLANICE: članarina poravnana po 01. 01. 2010             130 EUR
MLADINCI, ŠTUDENTI:                                                                50 EUR
PIONIRJI,PARAPLEGIKI, ŽENE ČLANOV:                                 35 EUR
ZASLUŽNI ČLANI :                                                                        35 EUR
PRIDRUŽENI ČLANI brez obveznosti 30 rib. dni:                            80 EUR
Plačila se bodo vršila z gotovino z možnostjo dveh obrokov. Vsak član, ki bo članarino plačal v dveh obrokih, bo letno ribolovno dovolilnico dobil pri plačilu zadnjega obroka. Prav tako bomo vsakemu članu, ki je dolžan opraviti obvezno 6 delovnih ur, le te zaračunali, če ne bodo opravljene, kar znaša 8 EU za eno neopravljeno uro in skupaj 48 EUR. Pri obnovi obvezno predložiti rekapitulacijo ulova in lovnih dni v letni ribolovni dovolilnici. Kdor rekapitulacije ne bo  imel pravilno izpolnjene, ne bo mogel obnoviti članstva za leto 2010.
Termini za izdajanja letnih ribolovnih dovolilnic
1.termin: v soboto, 21. novembra 2009 od 9.00 do 13.00 ure v sejni sobi ribiškega doma.
2.termin : v soboto, 19. decembra 2009 od 9.00 do 13.00 ure.
3.termin: v nedeljo 20. decembra 2009 od 9.00  do 13.00 ure
V letu 2010 v RD Ljutomer načrtujemo v jesenskem roku opravljanje ribiških izpitov. Vse pripravnike obveščamo, da bodo pri obnovi članstva prejeli gradivo za izpit ( pripravniški priročnik in prip.dnevnik). Za izpitno gradivo bodo plačali 25 EUR. Apeliramo na vse pripravnike, da se v letu 2010 udeležijo vseh čistilnih in delovnih akcij, ki si jih bodo vpisali v prip. dnevnik in jih bo mentor podpisal. Vsi tisti, ki teh kriterijev ne bodo izpolnili, ne bodo imeli pogojev za opravljanje izpita in v naslednjem letu ne bodo mogli obnoviti članstva.
Obveščamo vse člane, ki so davčni zavezanci, da lahko 0,5 % dohodnine donirajo RD Ljutomer. Vsak član, ki bo želel donirati  0,5% dohodnine za RD Ljutomer, bo pri obnovi članstva dobil obrazec, ki ga bo izpolnil.
Ribiče kljub večkratnim apelom spet opozarjamo na vzdrževanje čistoče v ribolovnih revirjih. Kljub opozorilom so med nami še  vedno ribiči, ki za sabo puščajo razno embalažo (plastenke, pločevinke, plastične vrečke itd). Vrečke s prazno embalažo obešajo na drevesa ob ribolovnih mestih in s tem kažejo nivo kulture in osveščenosti. Ribiči se moramo zavedati, da je naše prvo poslanstvo čuvanje naravnega okolja in opozarjanje ob morebitnih spremembah le tega. Vse, kar  ribič prinese na ribolov, mora tudi po končanem ribolovu odnesti s sabo in zapustiti ribolovno mesto čisto.  Zelo malo je treba storiti vsakemu posamezniku, da bomo ob naših ribolovnih vodah  uživali v čistem in neokrnjenem naravnem okolju.
 
 
LEPO POZDRAVLJENI IN
DOBER PRIJEM !
                                                                       Predsednik UO RD Ljutomer
                                                                                Marko Zoran l.r.
 
 
Ribiška družina Ljutomer
Mota 76, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 58 48 651 GSM: 041 730 090
E-pošta: info@rd-ljutomer.si ali
         rd-ljutomer@siol.net