Koliko je zares stara Ribiška družina Ljutomer?
Koliko je zares stara Ribiška družina Ljutomer?
 

V letu 2009 bodo ribiči v večini ribiških družin v Sloveniji obeležili 50-letnico obstoja. Nekatere so ta jubilej proslavljale že pred nekaj leti, saj ribiči v različnih okoljih Slovenije obravnavajo in postavljajo različne podlage za začetek štetja let lastne starosti. Z dilemo, koliko smo v resnici stari, se danes ukvarjajo Ribiška zveza Slovenije, Ribiška družina Ljutomer in še nekatere ribiške družine po Sloveniji.

Ribiška zveza Slovenije je leta 1998 na množični slovesnosti v Vinici praznovala 110-letnico organiziranega sladkovodnega ribištva v Sloveniji. Kot začetno letnico šteje Ribiška zveza Slovenije leto 1888, ko je dežela Kranjska sprejela Ribarski zakon za Vojvodino Kranjsko. Če bi bil ta zakon prepričljiva podlaga za našo starost, bi morala Ribiška zveza Slovenije lani praznovati 120-letnico. O tej obletnici oz. praznovanju pa v Sloveniji lani ni bilo nič slišati. Zakaj? Pričela se je polemika, ki jo je sprožila mag. Romana Erhatič Širnik, vodja ribiškega oddelka Tehniškega muzeja Slovenije, s tolmačenjem, da je bilo že leta 1880 na Kranjskem ustanovljeno Kranjsko ribarsko društvo v Ljubljani. Pravila društva je 12. decembra 1880 z odlokom potrdil deželni glavar, zato je prepričana, da je to pravi začetek organiziranega sladkovodnega ribištva na Slovenskem.

S podobnimi dilemami se danes srečuje Ribiška družina Ljutomer, ki bo letos 26. aprila praznovala svojo 50-letnico. Prapor RD Ljutomer vsebuje letnico 1948 kot leto ustanovitve društva. Če malo preračunavamo, ugotovimo, da obletnica in leto ustanovitve nista usklajena. Po tem izračunu je letos Ribiška družina Ljutomer stara 61 let. V arhivu ljutomerske ribiške družine ni pisnih virov, ki bi potrjevali leto 1948 kot leto začetka društvene organiziranosti ljutomerskih ribičev. Lahko samo ugibamo, ali so naši predhodniki izbrali začetno letnico na podlagi trdnih dokazov ali na podlagi pričevanj najstarejših ribičev. Mogoče so se sklicevali na leto 1948, ko so se takratni ribiči organizirano včlanili v Ribarsko zadrugo Maribor.

Za lažje razumevanje tega fenomena je potrebno pogledati slovensko povojno ribiško zakonodajo in na njej temelječo organiziranost ribištva v našem okolju. Prvi povojni pravni temelj za dejavnost ribištva je bil Zakon o začasni ureditvi ribolova v Sloveniji z dne 11. maja 1946 in Odločba o razdelitvi odprtih voda na ribarske enote iz leta 1948. V Sloveniji je bilo ustanovljenih trinajst ribarskih enot, med njimi pa ni bilo pomurske. V vsaki ribarski enoti je bila ustanovljena ribarska zadruga. 284 pomurskih ribičev je bilo na podlagi zgoraj navedene zakonodaje vključenih v Ribarsko zadrugo Maribor. Šele leta 1951 je bila na pobudo Okrajnega ljudskega odbora Ljutomer ustanovljena Ribarska zadruga Ljutomer. Ustanovni občni zbor je bil 4. marca 1951 v Hotelu Sršen (današnja Gostilna Prlek) v Ljutomeru. Na ustanovnem občnem zboru je sodelovalo 65 ustanovnih članov zadruge z vsega pomurskega prostora. Zadruga je bila registrirana pri Občinskem ljudskem odboru Ljutomer in Okrožnem sodišču v Mariboru dne 21. marca 1951 z uradnim imenom Pomurska ribarska zadruga Ljutomer, gospodarila pa je z vodami Pomurja. Čeprav je bila registrirana po takratnem zakonu o društvih, lahko vsebino njenega poslovanja obravnavamo kot gospodarsko dejavnost. Zadruga je delovala do 22. marca 1953, ko je bila na svoji 3. redni letni skupščini ukinjena in je bilo na isti skupščini ustanovljeno Ribiško društvo Ljutomer. Statut društva pa je bil potrjen oktobra istega leta. Društvo je obdržalo pomurski ribolovni okoliš, zato je v uradnih listinah pogosto opaziti zapis Pomursko ribiško društvo Ljutomer. Če upoštevamo podatek, da je bilo leta 1953 ustanovljeno Ribiško društvo Ljutomer, lahko izračunamo, da je letos RD Ljutomer stara 56 let.

Konec junija 1954 je bil sprejet Zakon o sladkovodnem ribištvu, ki je na novo določil društveno organiziranost slovenskih sladkovodnih ribičev. Na podlagi tega zakona se je leta 1959 Ribiško društvo Ljutomer preimenovalo v Zvezo ribiških družin Ljutomer. Zveza ribiških družin Ljutomer pa je istega leta ustanovila ribiške družine v vseh štirih pomurskih središčih. Iz tega sledi, da je leto 1959 nesporno ustanovno leto Ribiške družine Murska Sobota, Ribiške družine Lendava in Ribiške družine Radgona. Katero letnico pa lahko štejemo za ustanovno leto Ribiške družine Ljutomer, pa naj bralec teh vrstic presodi sam. 


Ljutomer, 3. april 2009                                                                  Anton Kosi

Ribiška družina Ljutomer
Mota 76, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 58 48 651 GSM: 041 730 090
E-pošta: info@rd-ljutomer.si ali
         rd-ljutomer@siol.net