GRAMOZNICA BABINCI
Zadnjič sem se sprehajal okrog gramoznice Babinci in se ponovno nisem mogel načuditi njenemu videzu… Gramoznica se je spremenila v pravo borbo za košček zemljišča ob vodi in za boljšo ribolovno pozicijo.
Da bi si ribič poiskal to pozicijo, si je pričel prilaščati zemljišče – »plac« in si ga urejati po svoje - s tem dejanjem pa ostalim nakazovati češ, to je moje, to sem si jaz prilastil, tu nimaš kaj za iskati!! Svoja ribolovna mesta so si »rezervirali« z gradnjo različnih neokusnih barakic, podijev, stoli, klopmi ipd.. S postavitvijo teh objektov in predelavo mest, je gramoznica dobila videz pravega »barakarskega« naselja, ki s svojo pisano in neokusno zunanjostjo, ribiče odganja že na daleč.

Kot je vsem ribičem znano, je lastninjenje ribolovnih mest PREPOVEDANO. Prav tako je PREPOVEDANO postavljati različne objekte – barake ipd in kakor koli drugače spreminjati okolico v obvodnem pasu. Kljub temu, da se to VE, se ta trend v Babincih in mogoče še kje, nadaljuje.

Naše vodstvo je bilo s strani družbe SEGRAP obveščeno, da se s tem letom prične sanacija dela obvodne brežine in da bo njihovo podjetje, za odstranitev vsake take barake, objekta, predmeta - izstavilo račun na RD Ljutomer.

V tem primeru je zahteva RD to, da se ti objekti, predmeti ipd, NEMUDOMA odstranijo s strani osebe, ki je to postavila, drugače bomo pristopili v raziskavo in osebi, ki je to postavila, posredovali račun podjetja Segrap.
Druga možnost je to, da v primeru, da se v uglednem času to ne sanira, se bo pri naslednji delovni akciji to enostavno požagalo in podrlo, nastali strošek pa se bo od ribiča že na svoj način izterjal.

Od ribičev le zahtevamo, da se držite pravil in da ste pošteni tako do ribiškega kolega kot do našega društva in upoštevate naše prošnje/zahteve.

Lp!

Ribiška družina Ljutomer
Mota 76, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 58 48 651 GSM: 041 730 090
E-pošta: info@rd-ljutomer.si ali
         rd-ljutomer@siol.net