Revirji in ribogojnica
SPLOŠNO O REVIRJIH:
 
Ribolovni okoliš naše RD se razprostira v teritorialnih mejah občin Razkrižje, Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej.
Zajema povodje reke Mure od kroškega broda do meje z Republiko Hrvaško in reko Ščavnico s pritoki od mosta v Žihlavi do reke Mure. V tem prostoru gospodarimo tudi z vsemi gramoznicami, kakor tudi z akumulacijo Gajševci. Skupno je 234 ha vodnih površin.
 
Ribolovne vode so razdeljene v tri revirje;
 
I. revir: reka Mura s pritki
II. revir: akumulacija Gajševci z reko Ščavnico
III. revir: vse gramoznice


Ribiška družina Ljutomer
Mota 76, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 58 48 651 GSM: 041 730 090
E-pošta: info@rd-ljutomer.si ali
         rd-ljutomer@siol.net